close
Szanowni Państwo,
realizując obowiązki wynikające z nowych przepisów zawartych w Rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (RODO) uprzejmie informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COLORSTYL S.C. Maciej Meńko, Tomasz Staniszewski z siedzibą w Tyczynie przy ul. Cicha 5
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu realizacji zamówienia oraz w jego własnych celach marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i lit. f rozporządzenia 2016/679.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny
do realizacji jego celów marketingowych oraz wynikających z przepisów prawno-podatkowych.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać Pani/Pana dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach marketingowych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,
że Administrator przetwarzając Pani/Pana dane osobowe narusza przepisy rozporządzenia 2016/679.
8. Podanie przez osobę zamawiającą jej danych osobowych jest niezbędnym warunkiem do wykonania zlecenia.
9. Administrator zobowiązuje się do zabezpieczenia przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w zautomatyzowanych procesach podejmowania decyzji.
Niniejszy mail jest jednorazowy i ma charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowi żadnej oferty w rozumieniu aktualnie obowiązujących przepisów prawnych.
Informujemy, że w związku z otrzymaną wiadomością nie musi Pan/Pani podejmować żadnych czynności, w szczególności nie musi Pan/Pani na nią odpowiadać. Wystarczy, że zapozna się Pan/Pani z powyższymi punkami.
Uprzejmie Panią/Pana informujemy, że mimo nie wyrażenia zgody na przesyłanie ofert z COLORSTYL S.C. Maciej Meńko, Tomasz Staniszewski , Pani/Pana dane pozostają w naszej bazie danych zgodnie z przepisami RODO.

 

COLORSTYL S.C.
Maciej Meńko, Tomasz Staniszewski
ul. Cicha 5
36-020 Tyczyn
loading
0
Koszyk
Użytkownik
     

 

 

 

 

 

                                           

                                               

 

 

 

 

   

NA SKRÓTY:

KONTAKT

DANE FIRMY:

telefon:

+48 17 856 13 22

e-mail:

colorstyl-rzeszow@wp.pl

Adres:

ul. Cicha 5, 36-020 Tyczyn 

 
 
 
 Powered by: www.cdx.pl